Tech

ดูการประชุม TIA 2021 ที่นี่ – ถ่ายทอดสด

ปี 2564 เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้กำลังกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในวงการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ในการประชุม Tech in Asia ประจำปีปีนี้ เรากำลังเปิดเผยโอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะที่ความสนใจทั่วโลกเติบโตขึ้น…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button