Tech

InnoVen Capital ระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์ในการปิดกองทุน SEA ใหม่ครั้งแรก

บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะแสวงหานักลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมในกองทุนใหม่ที่เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเร็วๆ นี้…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button