Tech

Swiggy วางแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซ

มีรายงานว่าสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank จะจัดสรรเงินสูงถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับสายธุรกิจใหม่ รายงาน Entrackr…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button