Tech

Teen ขายสตาร์ทอัพให้กับบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ก่อตั้ง Lazada ในราคา $730k

ก่อตั้งโดยแซม ริชาร์ดส์ วัย 15 ปี บริษัท Bellaforte ในออสเตรเลียซึ่งจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีวันแตกและราคาไม่แพง ซึ่งใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได้ผ่านตลาด Amazon…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button