Tech

ตัวเลขสำคัญที่ขับเคลื่อนแผนการเสนอขายหุ้นของ Oyo

เราดูการยื่น IPO มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ของ Oyo และการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ผู้ค้าขายได้มากขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button