Tech

Binance จดทะเบียน 3 บริษัทในไอร์แลนด์โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนสำนักงานใหญ่

บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ไม่กี่แห่งในส่วนต่างๆ ของโลก รายงานของ Reuters ระบุ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button