Tech

Roundup ของอินเดีย: Grocery Unicorn Grofers โอนเงินสดและข่าวอื่น ๆ (อัปเดต)

นอกจากนี้ อดีตผู้บริหารของ Vodafone ยังเข้าร่วมรอบ 2 ล้านเหรียญสหรัฐในแพลตฟอร์มกีฬา Fantasy Akhada และ CredAvenue ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นหนี้ได้ระดมทุนซีรีส์ A จำนวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button