Tech

Beenext ร่วมเป็นผู้นำในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพของอินเดียมูลค่า 48 ล้านเหรียญ

Mfine กล่าวว่ารายรับเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนท่ามกลางความต้องการ telemedicine ในอินเดียที่เฟื่องฟู

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button