Tech

Binance ระงับการฝากเงิน ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในสิงคโปร์

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก MAS ยกเลิกการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อหยุดให้บริการชำระเงินแก่ผู้อยู่อาศัยในสิงคโปร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button