Tech

Roundup ของอินเดีย: WinZo ตั้งกองทุนนักพัฒนาเกมมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ และข่าวอื่นๆ

นอกจากนี้ Swiggy สามารถบรรลุสถานะ Decacorn ได้หลังจากการระดมทุนรอบถัดไป และบริษัทวิเคราะห์ PredictiVu ระดมทุนได้ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการระดมทุนล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button