World

ภาพถ่าย: นักถ่ายภาพดาราศาสตร์จับภาพทิวทัศน์ท้องฟ้ายามค่ำคืนอันน่าทึ่งสำหรับการประกวดปี 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button