Tech

บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐเปิดตัว Leflair อีกครั้งในเวียดนามเพื่อกระตุ้นการช้อปปิ้งแบรนด์

Society Pass ต้องการเข้าซื้อกิจการและดำเนินการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นที่ไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button