Tech

อาลีบาบาของจีนพยายามขายหุ้นสื่อท่ามกลางการปราบปราม

ปัจจุบันยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซถือหุ้น 5% ใน Mango Excellent Media ซึ่งตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ Bloomberg รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button